Skip to content

Gréckokatolícka farnosť v Poprade

Home

Vitajte!

„Nech je zvelebený Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás vo svojom veľkom milosrdenstve vzkriesením Ježiša Krista z mŕtvych znovuzrodil pre živú nádej, pre neporušiteľné, nepoškvrnené a nevädnúce dedičstvo. Ono sa uchováva pre vás v nebi.“

                                                                                                                      (1 Pt 1, 3n)

            „Ježiš Kristus prišiel na svet zachrániť hriešnikov; a ja som prvý z nich. Ale dosiahol som milosrdenstvo, aby na mne na prvom ukázal Kristus Ježiš všetku zhovievavosť ako príklad pre tých, čo v neho uveria pre večný život.“

                                                                                                                      (1 Tim 1, 15n)

AKTUALITY

Slovami našich patrónov Vás vítame na našom novom oficiálnom webe Gréckokatolíckej farnosti svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade.

Na stránke nájdete aktuálne informácie o živote farnosti a pripravované akcie i históriu farnosti. V hlavnom menu nájdete aj aktuálny Liturgický program a Farské oznamy, na odkaze Sviatosti a iné nájdete informácie o prijímaní jednotlivých sviatostí a svätenín.

Vo  Fotogalérii  nájdete fotky zo života našej farnosti a v prípade potreby nás môžete kontaktovať alebo prísť na farský úrad, viď. Kontakty.

ornaments