Skip to content

Chrámový zbor

Chrámový zbor

Zbor Archangelikos pri gréckokatolíckom Chráme svätých apoštolov Petra a Pavla v Poprade nadväzuje na takmer dvadsaťročnú históriu stretávania sa niektorých veriacich farnosti kvôli príprave spevov na vianočný koncert, ktorý sa tradične koná v Poprade-Veľkej. Z tohto stretávania vzišla aj túžba viac sa venovať byzantským spevom a stretávať sa častejšie. Zbor Archangelikos oficiálne vznikol v roku 2015. Svojím spevom sprevádza slávnostné a sviatočné liturgie vo farnosti, zúčastňuje sa na vianočných koncertoch v Poprade-Veľkej, odpustoch v Levoči a iných liturgických i neliturgických podujatiach. Zbor diriguje Mgr. Gabriella Hornyáková.

ornaments