Skip to content

Farská charita

Farská charita

Farská charita je verejné združenie dobrovoľníkov bez právnej subjektivity a zároveň pastoračný orgán farnosti. Jej cieľom je uskutočňovať charitatívne poslanie Cirkvi, zasadzovať sa o zmiernenie a odstránenie materiálnej, duševnej aj duchovnej chudoby a preukazovať skutky dobročinnej lásky. Sieť farských charít sa začala nanovo budovať celoslovensky od roku 2019.

Otec arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ dekrétom z 29. novembra 2021 schválil Farskú charitu Poprad, ktorej členmi a zodpovednými sú manželia Marián a Mária Dubiakovci a sr. Timotea Mária Rusnáková. Je prvou farskou charitou Popradského protopresbyterátu. Poslaním farskej charity je oživiť cit pre život, pre úctu k životu vo farnosti a všade, kam veriaci prichádzajú; stať sa poslankyňou svetla a pravdy; pomáhať rodinám a jednotlivcom v núdzi; skvalitniť život všetkých veriacich farnosti, predchádzať krízovým či kritickým životným situáciám zameraním sa na prevenciu novodobej chudoby.

ornaments