Skip to content

Spovedanie

Spovedanie

Duch kajúcnosti, ktorý sprevádza celý kresťanský život, sa javí naliehavým v každom prejave kultu. Vyžaduje totiž pravdu (Ž 50, 6), a preto zahrňuje stále vyznanie vlastného hriechu a nevyhnutnosť zmeniť cestu.

Na platnosť spovede je potrebných päť krokov: spytovanie svedomia, ľútosť nad spáchanými hriechmi, predsavzatie viac nehrešiť, vyznanie pred kňazom a vykonanie kňazom uloženého skutku kajúcnosti.

Možnosť vyspovedať sa v chráme je pravidelne od pondelka do piatka od 16:30 hod. do 17:15 hod. V soboty, nedele, prikázané a štátne sviatky sa nespovedá. Ak vám nevyhovujú stanovené časy, možno sa osobne dohodnúť:

Mgr.  Matúš Nastišin: +421 911 912 360

Mgr.  Peter Koršňak: +421 911 951 577

ornaments