Skip to content

Výpisy z matrík

Výpisy z matrík

Ak potrebujete výpis z matriky – krstný list alebo sobášny list –, možno o ne požiadať osobne na farskom úrade alebo telefonicky, či mailom.

Na základe zákona o osobných údajoch (GDPR) nemožno tieto dokumenty vydávať do rúk tretích osôb ani žiadateľovi, keďže tieto dokumenty obsahujú aj údaje krstných rodičov, prípadne svedkov sobáša.

Tieto dokumenty sa posielajú priamo na adresu farského úradu, kde ich od vás vyžiadali.

ornaments