Skip to content

Zapisovanie úmyslov na liturgie

Zapisovanie úmyslov na liturgie

Nahlasovať svoje úmysly na liturgie môžete po každej svätej liturgii (okrem nedieľ a sviatkov) alebo v čase úradných hodín na farskom úrade.

Ideálne je, aby ste nahlasovali úmysly liturgií v časovom predstihu aspoň tri mesiace vopred.

Prosíme Vás, aby ste po liturgii nevstupovali do svätyne ani do sakristie. Kňaz príde po liturgii do miestnosti, ktorá je situovaná naľavo v zadnej časti chrámu.

ornaments