Skip to content

Duchovný rozhovor

Duchovný rozhovor

Život prináša mnohé situácie, v ktorých človek – ak je sám – nevidí východisko. Mnohokrát sa potrebujeme rozhodnúť, no nevieme ako. Z rozprávania o svätých i o púštnych otcoch vieme, že veriaci človek sa v takýchto životných situáciách vždy obracal na vyššiu duchovnú autoritu, cez ktorú Boh skrze Svätého Ducha hovoril priamo k srdcu človeka. Kňaz sa tak nestáva tým, kto ma patent na pravdu, ale prostredníkom medzi Bohom a človekom. Duchovné vedenie i duchovný rozhovor je preto veľmi dôležitou súčasťou života kresťana. Spoveď nie je miestom duchovného rozhovoru. Spoveď je o našich hriechoch. Potreba povzbudenia alebo usmernenia, či poučenia a rady sú práve obsahom duchovného rozhovoru.

V prípade potreby duchovného rozhovoru nás neváhajte kontaktovať a dohodneme si čas i miesto.

Mgr.  Matúš Nastišin: +421 911 912 360

Mgr.  Peter Koršňak: +421 911 951 577

ornaments